Путин коронавируһу утары быһыыны ылла

Бөлөххө киир:
MOSCOW REGION, RUSSIA - MARCH 22, 2021: Russia's President Vladimir Putin holds a meeting via video link from the Novo-Ogaryovo residence to discuss a ramp-up in COVID-19 vaccine production and current vaccination progress in Russia. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí â Íîâî-Îãàðåâî âî âðåìÿ ñîâåùàíèÿ â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè ïî âîïðîñàì íàðàùèâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà âàêöèí è ïðîâåäåíèÿ âàêöèíàöèè ïðîòèâ COVID-19 â Ðîññèè. Àëåêñåé Äðóæèíèí/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

РФ бэрэсидьиэнэ Владимир Путин  коронавируһу утары быһыыны ылла. ТАСС ааҕыныстыба суруйарынан, дойду Аҕа баһылыгын пресс-сэкирэтээрэ Дмитрий Песков иһитиннэрбитинэн, Владимир Владимирович вакцинаны бэҕэһээ, кулун тутар 23 күнүгэр, ылбыт.

«Путин вакцинаны ылла. Туруга үчүгэй. Сарсын күнү быһа үлэлиир», — диэн Кириэмил бэрэстэбиитэлэ кэпсээбит.

Кириэмилгэ Путин чопчу ханнык вакцинаны ылбытын эппэтилэр. Сиһилии https://tass.ru/obschestvo/10977081

edersaas.ru

Хаартыска: https://tass.ru/obschestvo/10977081

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0